TCHP

Stosowane praktyki oraz stopień implementacji standardów opieki bariatrycznej Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP – badanie ankietowe polskich ośrodków chirurgii bariatrycznej

Szanowni Państwo, chcielibyśmy uprzejmie zaprosić do wypełnienia ankiety online mającej na celu zbadanie stosowanych standardów i praktyk dotyczących przed-, około- i pooperacyjnego postępowania z pacjentami poddawanymi operacjom bariatrycznym w polskich ośrodkach chirurgicznych. Uzyskane dane pozwolą określić stopień unifikacji stosowanych standardów oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju. Takie działania mogą w rezultacie podwyższyć poziom opieki nad pacjentami […]