TCHP

Cele sekcji

 1. Aktualizacja listy członków
 2. Składki członkowskie, założenie konta bankowego, LOGO, Certyfikaty członkostwa w SMiB
 3. Strona internetowa SMiB
 4. Szkolenie bariatryczne (wstępne, zaawansowane)
 5. Edukacja, propagowanie wiedzy na temat możliwości leczenia bariatrycznego
 6. Przygotowanie pomocy merytorycznej w kwestiach prawnych dotyczących bariatrii – współpraca z ZG TCHP
 7. Ustalenie realnej liczby ośrodków wykonujących chirurgię bariatryczną w Polsce.
 8. Rejestr zabiegów bariatrycznych, uruchomienie
 9. Certyfikacja – ustalenie minimalnych standardów opieki bariatrycznej –
 10. Działalność naukowa – Koordynacja wieloośrodkowych badań naukowych
 11. Działalność
 12. Współpraca z PTMR i PTBO