TCHP

Deklaracja członkowska sekcji chirurgii metabolicznej i bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Sekcji Metabolicznej i Bariatrycznej TCHP
Ankieta