TCHP

Historia

Początki chirurgii bariatrycznej w Polsce sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Niewątpliwym prekursorem tych operacje jest prof. Marian Pardela wraz z zespołem, który rozpoczął rutynowe operacyjne leczenie otyłości w Klinice w Zabrzu. Ośrodek warszawski z prof. Edwardem Stanowskim i jego zespół operacyjne leczenie otyłości rozpoczął w roku 1978. Wprowadzenie technik laparoskopowych wpłynęło na szeroki rozwój operacji bariatrycznych w całej Polsce, niewątpliwym prekursorem, propagatorem i wychowawcą polskich chirurgów bariatrycznych jest prof. Edward Stanowski.

Już od początku leczenia operacyjnego chirurdzy poszukiwali intensywne forum, na którym mogliby spotykać się, dyskutować, wymieniać poglądy. Początkowo spotkania były łączone ze spotkaniami innych towarzystw, np. w 2002 roku Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania i Leczenia Otyłości, Chorób Tarczycy i Towarzyszących Zaburzeń Metabolicznych, które powstało z inicjatywy prof. Krystyny Żwirskiej-Korczali, Prof. Mariana Pardeli i Dr Mariusza Wyleżoła wraz z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach) zorganizowało I Ogólnopolską Konferencję. II Ogólnopolska Konferencja „Chirurgiczne Leczenie Otyłości – aspekty podstawowe i kliniczne” odbyła się w październiku 2004 roku w Wiśle, równolegle z V Zjazdem Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii.

W roku 2003 z inicjatywy prof. Stanowskiego powstała grupa chirurgów, której celem było powołanie Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości Towarzystwa Chirurgów Polskich. Pierwszym przewodniczącym Sekcji został prof. Edward Stanowski. Tytuł Honorowego Przewodniczącego przyznano prof. Marianowi Pardeli. Sekcja została zatwierdzona przez Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich w 2005 roku.

Od początku istnienia sekcja działała prężnie pokonując olbrzymie problemy podczas licznych prób usystematyzowania oraz urealnienia opieki bariatrycznej w Polsce (np. walka o realną wycenę procedur, wpisanie ich do koszyka świadczeń), certyfikację chirurgów i ośrodków bariatrycznych, kilkukrotne, nieudane próby stworzenia centralnego rejestru operacji bariatrycznych. Część z tych istotnych problemów udało się rozwiązać, jest to niewątpliwą zasługą środowiska chirurgów bariatrycznych.

Sekcja, pracując pod egidą TChP współpracowała zawsze ściśle z IFSO. Członkowie Sekcji mogli, na zasadzie dobrowolności być równolegle członkami IFSO, prenumerować, na warunkach preferencyjnych Obesity Surgery oraz SOARD. Prof. Wyleżoł brał czynny udział w pracach Komitetu Europejskiego IFSO.

Oficjalnym czasopismem Sekcji jest kwartalnik: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques. O skali działania świadczą Konferencje, od roku 2005 Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich:

I – 2002

II – 2004 Wisła

III – Bartoszyce 2006

IV – Ryn 2007

V – Ryn 2009

VI – Białystok 2011

VII – Kraków 2013

VIII – Szczecin 2014

IX – Zabrze 2015

X – Stara Jabłonka 2016

Sesje dotyczące bariatrii miały miejsce podczas każdego Zjazdu TChP oraz Konferencji Wideochirurgii. Poza tym organizowane były spotkania chirurgów bariatrycznych które Sekcja zawsze wspierała np. konferencje metaboliczne w Białymstoku, spotkania w Bartoszycach a potem w Rynie, spotkania ekspertów w Ełku.

Sekcja, oraz jej członkowie wykazują olbrzymią aktywność w krzewieniu wiedzy na temat bariatrii i chirurgii bariatrycznej, obalania mitów, szkolenia chorych oraz lekarzy innych specjalności. Przejawia się to m.in. udziałem członków Sekcji w programach telewizyjnych i radiowych, licznych artykułach prasowych.

W roku 2016, po burzliwej dyskusji w Internecie i poza nim Sekcja ogłosiła Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.

Obecnie, w roku 2018 Sekcja doczekała się własnej strony internetowej, wdraża system certyfikacji umiejętności bariatrycznych. Do 2021 roku uzyskało je 16 chirurgów.

W dniach 6-7 grudnia 2019 roku z inicjatywy J. Szeligi odbyło się spotkanie- konferencja okrągłego stołu, mająca na celu ustalenie „Standardów opieki bariatrycznej w Polsce”. W gronie kilkunastu ekspertów wypracowano podstawowe, minimalne wymogi stawiane w Polsce ośrodkom zajmującym się leczeniem otyłości. .

1.       Standardy opieki bariatrycznej Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich – Chirurgia metaboliczna – Chirurgia – Medycyna Praktyczna dla lekarzy (mp.pl)

2.       Metabolic and Bariatric Surgery Chapter of the Association of Polish Surgeons. Bariatric and metabolic surgery care standards (termedia.pl)

Przewodniczący sekcji:

Przewodniczący Honorowy Prof. Marian Pardela
Prof. Edward Stanowski
Prof. Mariusz Wyleżoł
Prof. Jacek Dadan
Prof. Maciej Michalik
Prof. Jacek Szeliga