Top

 1. Aktualizacja listy członków

 2. Składki członkowskie, założenie konta bankowego, LOGO, Certyfikaty członkostwa w SMiB

 3. Strona internetowa SMiB

 4. Szkolenie bariatryczne (wstępne, zaawansowane)

 5. Edukacja, propagowanie wiedzy na temat możliwości leczenia bariatrycznego

 6. Przygotowanie pomocy merytorycznej w kwestiach prawnych dotyczących bariatrii – współpraca z ZG TCHP

 7. Ustalenie realnej liczby ośrodków wykonujących chirurgię bariatryczną w Polsce.

 8. Rejestr zabiegów bariatrycznych, uruchomienie

 9. Certyfikacja – ustalenie (minimalnych?) standardów opieki bariatrycznej -

 10. Działalność naukowa - Koordynacja wieloośrodkowych badań naukowych

 11. Działalność

 12. Współpraca z PTMR i PTBO

KONTAKT

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej
Gastrologicznej i Onkologicznej CM UMK w Toruniu
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

    00 00 00 000

    jacky2@wp.pl