TCHP

Komitet naukowy SCMiB

Prof. Jacek Szeliga

Koordynator

Prof. Piotr Major

Prof. Maciej Michalik

Prof. Wojciech Lisik

Prof. Mariusz Wyleżoł

Prof. Piotr Myśliwiec

Dr Maciej Walędziak

Dr Michał Janik